×

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii D?

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii D?

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kategorii D?

Prawo jazdy kategorii D to dokument, który upoważnia do prowadzenia autobusów oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu osób, mających więcej niż 8 miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Uzyskanie takiego prawa jazdy jest niezbędne dla osób, które chcą zawodowo zajmować się przewozem osób, na przykład jako kierowcy autobusów miejskich, międzymiastowych czy turystycznych. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo uprawnienia wynikające z posiadania prawa jazdy kategorii D, proces zdobywania tego dokumentu oraz dodatkowe aspekty związane z tym zagadnieniem.

Wymagania dotyczące kandydata na prawo jazdy kategorii D

Aby móc ubiegać się o prawo jazdy kategorii D, należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Po pierwsze, kandydat musi mieć ukończone 24 lata lub 21 lat w przypadku ukończenia kursu przygotowującego do przewozu osób. Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy tej kategorii musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B.

Kurs na prawo jazdy kategorii D

Proces zdobywania prawa jazdy kategorii D rozpoczyna się od zapisania się na kurs w wybranej szkole nauki jazdy. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje naukę przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa oraz konstrukcji i eksploatacji pojazdów kategorii D. Z kolei część praktyczna polega na nauce jazdy autobusem pod okiem doświadczonego instruktora. W przypadku posiadania przez kursanta kategorii C, w kursie obowiązuje 40 godzin jazd, w przypadku kursu po kategorii B, obowiązuje 60 godzin jazd.

Egzamin na prawo jazdy kategorii D

Po ukończeniu kursu kandydat przystępuje do egzaminu państwowego, który składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Jak wyjaśnia szkoła nauki jazdy w Stalowej Woli Motos, część teoretyczna to test wielokrotnego wyboru, w którym egzaminowany musi wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa. Część praktyczna polega na wykonaniu różnych manewrów na placu manewrowym oraz jeździe w ruchu miejskim pod nadzorem egzaminatora.

Uprawnienia wynikające z posiadania prawa jazdy kategorii D

Prawo jazdy kategorii D upoważnia do prowadzenia autobusów oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu osób mających więcej niż 8 miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy. Ponadto, posiadacze tego dokumentu mogą prowadzić pojazdy z przyczepą, jeżeli masa całkowita przyczepy nie przekracza 750 kg.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Warto zwrócić uwagę, że dla kierowców wykonujących przewóz osób w ramach działalności zarobkowej wymagane są również dodatkowe kwalifikacje. Chodzi tu o tzw. kwalifikację wstępną oraz okresowe szkolenia dla kierowców, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przewozem osób.

Podsumowując, prawo jazdy kategorii D otwiera przed posiadaczem możliwość prowadzenia autobusów oraz innych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Aby zdobyć takie uprawnienia, należy ukończyć odpowiedni kurs, zdać egzamin państwowy oraz spełnić wymagania wiekowe i formalne. Osoby, które chcą zawodowo zajmować się przewozem osób, muszą również zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Opublikuj komentarz